top of page
PHOTO-2022-05-26-22-20-45 3.jpg
Un jeune homme dans un studio d'enregistrement

ELSAINT Corvil D

Prof Excel

| Bio

Mw se TELSAINT Corvil D Mw ap etidye syans enfòmatik nan Inivèsite INFOTRONIQUE.

MW se Yon devlopè web back-end ak Yon grafis

Mw te travay kòm pwofèsè enfomatik nan kolèj MAGWEB pandan 3 mwa , e ansenyan lojisyèl Adobe Photoshop pou Educ-haiti lekol nimerik pandan Yon mwa fòmasyon.

Eskperyans mwen , metòd ak teknik mwen itilize pou anseye , se pilye sa yo ki pral fasilite reyisit kou Excel lan e aten'n objetif nou fikse.

bottom of page