top of page
KGO officiel logo.png
image.webp

Yon Ekolye, Yon Metye.

Yon elèv pa bezwen tann li fini lekol, pou l gen yon metye pou itil tèt li ak soutni paran l nan fre transpo ak konsomasyon , kopi, entenet, liv , kaye ak le l bezwen rekreye l.

Intro

Kisa ki KGO Ekolye?

KGO Ekolye, se yon pwogram KGO mete sou pye pou pèmèt ekolye soti nan 7tyem ane fondamantal rive nan teminal kapab gen youn nan metye ke nou bay yo; pou ede yo ak sipòte yo pandan etid yo, pou soulaje paran yo e pèmèt yo Kòmanse endepandan ekonomikman..

Nap Fome 1000 Ekolye Gratis an 2022!

©UNICEF-Bradley.jpg
KGO DEF
Opsyon yo

Nan  depatman.

OPSYON.

ki disponib pou ou

KONDISYON.

Pou w benefisye fomasyon sa

Fo w lekol 

Fok ou gen yon moun ki pote l garan pou ou

Prezante nou yon pyes ane ki an kou an

Prezante nou Idantite Garan

Fok ou gen yon SmartPhone oubyen Laptop

Fok ou gen entenet

Fok ou disponib chak week-end

 

(kane de peman, kane eskole, bagde)

(kat elektoral, NIF, Lisans, Paspo)

Graphic Phone

Photoshop

Montage Vidéo

Web-Design

Kondisyn y
Aucun événement à venir pour le moment
KOWOT

Filozofi CEO an

"

Ou ka genyen tout sa w  vle nan vi an a kondisyon ou ede lot moun genyen sa yo vle a.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page