top of page

KGO School Centre d'aide

 • Kijan yon moun ka swiv kou nou yo?
  Nenpot moun ka swiv kou nou yo depi yo gen volonte aprann, yap selman: chwazi yon opsyon chwazi koman yap pran l (Sesyon oubyen Package) Peye l Gen yon Ordi oubyen yon smartphone
 • Kijan kou yo dispanse?
  Kou nou bay yo, se kou pre-anrejistre ki fasil a metrize pi byen ke si n te devan w, nou gen metod egzat pou n rann ou konprann san pase pa 4 chemen.. E jan kou yo dispanse varye tou depann de chwa w, ant Sesyon ak Package.
 • Ki Diferans ki gen ant sesyon e Package?
  Sesyon an, se nou ki defini ore yo, le nou bay kou yo, devwa pou w fe e le pou w remet yo e nou ki defini kile kou a ap fini.. Tansdike Package lan, ou aprann nan pwop rythme ou sitou si w pa gen twop tan lib ,wap travay pa egzanp osinon w gen yon tan lib ke w dispoze pou w aprann. Le sa, ou swiv kou w nan ore w, konfo w, jou w vle etc... Si w pa voye pratik pou nou, nou pap ka okouran de nivo w, se pou sa n pap ka baw devwa.
 • Eske map jwenn yon setifika apre e koman map jwenn li?
  Wi wap gen setifika apre fomasyon ssi ou pase kou a ak moyenne 75/100. ---------- Si w pase l ak 90/100, wap gen setifika ekselan Si w pase l ak 95/100, wap gen -25% rediksyon sou nenpot opsyon w vle chwazi ankor a.. Wap resevwa setifika w pa Mail an PDF ou JPEG format CYMK (format impression)
 • Eske yon moun ki achte package pap gen setifika menmjan ak sesyon an?
  Oui wap gen setifika... Moun ki achte package lan puiske l tap swiv li nan rhythme li, lap selman di nou l pare pou resevwa egzamen final la. Nap ba l, le l remet li e pase l, lap jwenn setifika l....
bottom of page